Pollux Basic progresiv

basic_line_progresivna

Basic line progresiv sočiva dizajnirana za standardne okvire.

• POLLUX je progresivno sočivo koje se odlikuje Free Form izradom baziranom na konvencionalnim standardima. Potreba za jednostavnim rešenjem za određenu grupu korisnika, podstakla nas je da ponovo pokrenemo liniju najprodavanijeg progresivnog sočiva.

• Nova Pollux progresivno sočivo je izrađeno novom Free Form tehnologijom ali sa konvencionalnim karakteristikama – merna i upotrebna dioptrija su istih dioptrijskih jačina.

• Od sada ćete kod ove vrste progresivnih sočiva moći meriti tačno i jednostavno poručene dioptrijske jačine u vidnim poljima za daljinu i blizinu.