Pollux Orange progresiv

orange_line_progresiv_HD

Najbliže prirodnom vidu kao nikada do sada!
Korišćenje progresivnih sočiva sa komforom koji niste mogli da zamislite!

Novo POL progresivno sočivo VARIA sa Dual Surface tehnologijom (DST)

• VARIA je personalno progresivno sočivo koje će presbiopima omogućiti prirodno fokusiranje na različitim distancama sa neuporedivo širim vidnim poljima.

• Za razliku od dosadašnjih progresivnih free form sočiva koja se zasnivaju na izradi vidnih polja sa unutrašnje strane sočiva, Dual Surfacing Tehnologija otišla je korak dalje i omogućila nam izradu progresivnih površina kako sa unutrašnje tako i sa spoljne strane sočiva.

• Varia je prvo personalno sočivo izrađeno u POL labaratoriji korišćenjem DST tehnologije.

• DST tehnologija ogleda se u raspodeli dioptrijskih jakosti na prednju i zadnju površinu sočiva. Ovim načinom izrade dobili smo Varia progresivno sočivo sa 50% širim vidnim poljima.

• VARIA progresivno sočivo predviđeno je za sve presbiope a pre svega za one koji žele više (šira vidna polja bez ograničenja), bolje (naprednije progresivno sočivo od predhodnih progresiva) i brže (momentalno privikavanje bez perioda adaptacije) !