Pollux orange office

orange_office_operative

Za korisnike koji višesatno koriste naočare za srednju daljinu i blizinu.

• OPERATIVE je namensko progresivno sočivo specifično dizajnirano za osobe čija je svakodnevna i višesatna vizuelna okupacija srednja daljina i blizina. Ova sočiva omogućavaju maksimalan komfor i pravilan položaj tela pri radu u radnom prostoru.

• NOVI OPERATIVE dizajn odlikuje blagi prelaz dioptrija pri naizmeničnom radu na blizinu i fokusiranju predmeta na srednjoj udaljenost što korisniku omogućava jednostavno privikavanje na naočare. Operative za korisnike predstavljaju najkomforniju zonu u radnom prostoru sa visokom preciznošću, olakšanom adaptacijom i sigurno većom produktivnosti u radu.

– Nova generacija sočiva namenjenih za rad na udaljenosti od 35cm do 4m
– Visina fitovanja 16mm i 20mm