Pollux basic office

basic_line_office_sociva

Idealno sočivo za korisnike računara.
• ACCESS sočiva su idealno rešenje za korisnike računara. Ova sočiva nude široko vidno polje za blizinu u donjem
delu sočiva prelazno do širokog vidnog polja za srednju daljinu u gornjem delu sočiva. Korisnici dobijaju prostran
i jasan vid za radnu površinu koja obuhvata prostor od tastature ili materijala koji se čita preko monitora do 3m.

• Laka adaptacija, široka vidna polja i blagi prelazi Access sočiva omogućavaju korisniku lako i brzo privikavanje.

PORUČIVANJE:
Pri poručivanju Access sočiva OBAVEZNO navesti dioptriju za blizinu kao i tip digresije

• Tip A digresija 0,75 – preporučuje se korisnicima mladjim od 50 godina.
• Tip B digresija 1,25 – preporučuje se korisnicima starijim od 50 godina.