Pollux basic monofokali

basic_line_monofokalna

Monofokalna sočiva izrađena od najkvalitetnijih materijala.

• Monofokalna standardna sočiva izrađena tradicionalnom tehnologijom.
Ova vrsta korektivnih sočiva namenjena je ametropnim osobama (hipermetropi, miopi i astigmati).

• Sočiva su izrađena po visokim standardima.
• Dostupna u širokoj paleti materijala
• Mogućnost izrade sa decentracijama.

Za visoke MINUS dioptrije.

• LENTICULAR sočivo je namenjeno za visoke minus dioptrije. Aktivni deo vidnog polja je 35mm sa oštrim prelazima prema obodu sočiva. Standardno lentikular sočivo dostupno u tri tipa. Kod poručivanja obavezno navesti tip željenog lentikulara (tip A, tip B ili tip C).
• EXPERT LENTI sočivo je namenjeno za visoke minus dioptrije. Aktivni deo vidnog polja je 35mm sa zaobljenim prelazima prema obodu sočiva. Expert Lenti sočivo je dostupno u tri tipa. Kod poručivanja obavezno navesti tip željenog lentikulara (tip A, tip B ili tip C).

Za visoke PLUS dioptrije.

• ORTHAS – asferično monofokalno sočivo koje je namenjeno za visoke plus dioptrije. Aktivni deo vidnog polja je 50mm sa razlivenim prelazima prema obodu sočiva.